Historien om BMI

Metoden att mäta BMI togs från början fram av en man vid namn Adolphe Quetelet. Den kallades då Quetelet-metoden. Under 1970-talet började man förstå med hjälp av data från bland annat ”Seven Countries Study” att BMI var ett bra sätt att mäta övervikt på. I tidsskriften Journal of Chronic Diseases beskrev Ancel Keys att BMI var det bästa sättet att uppskatta övervikt hos en befolkning. Nuförtiden använder många den för att uppskatta övervikt på enskilda personer även om detta inte var det ursprungliga syftet med metoden.

Man insåg dock tidigt att enbart BMI kan vara missvisande speciellt på unga och personer som är ovanligt vältränade.

BMI och gränsvärden

Gränsvärdena man använder för BMI är numera tagna från WHO. Det har dock tidigare funnits ett flertal definitioner på var gränsen för övervikt och undervikt har gått. I tillexempel USA var gränsen för övervikt länge i intervallet 27-28. Detta har senare sänkts till 25. I vissa asiatiska länder rekommenderar man en ännu lägre gräns ner mot 23 då man i dessa länder är mer småväxta.

Man ska vara medveten om att de gränser som WHO har satt upp är inte baserade på någon vetenskaplig studie så en viss variation beroende på var man är i världen bör vara förväntad. Antagligen kommer framtida studier komma fram till fler avvikelser i skalorna.

Du kan enkelt räkna ut din BMI här: Räkna ut BMI