Historien om BMI

Metoden att mäta BMI togs från början fram av en man vid namn Adolphe Quetelet. Den kallades då Quetelet-metoden. Under 1970-talet började man förstå med hjälp av data från bland annat ”Seven Countries Study” att BMI var ett bra sätt att mäta övervikt på. I tidsskriften Journal of Chronic Diseases beskrev Ancel Keys att BMI var det bästa sättet att uppskatta övervikt hos en befolkning. Nuförtiden använder många den för att uppskatta övervikt på enskilda personer även om detta inte var det ursprungliga syftet med metoden.

Man insåg dock tidigt att enbart BMI kan vara missvisande speciellt på unga och personer som är ovanligt vältränade.