BMI och gränsvärden

Gränsvärdena man använder för BMI är numera tagna från WHO. Det har dock tidigare funnits ett flertal definitioner på var gränsen för övervikt och undervikt har gått. I tillexempel USA var gränsen för övervikt länge i intervallet 27-28. Detta har senare sänkts till 25. I vissa asiatiska länder rekommenderar man en ännu lägre gräns ner mot 23 då man i dessa länder är mer småväxta.

Man ska vara medveten om att de gränser som WHO har satt upp är inte baserade på någon vetenskaplig studie så en viss variation beroende på var man är i världen bör vara förväntad. Antagligen kommer framtida studier komma fram till fler avvikelser i skalorna.

Du kan enkelt räkna ut din BMI här: Räkna ut BMI